/Files/images/image-0-02-05-96e9a3ae3427e983b8f880ae705b4735aa48a4e9117f5195a1da9c172147f100-V.jpg

Звіт

директора Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
Дмитренко Ірини Федорівни
про свою діяльність на посаді за 2017 – 2018 н. р.
м. Березань 15.06.2018 р.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і ми традиційно зібралися сьогодні, щоб зробити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року. Відповідно до законодавчих документів у сфері освіти керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою закладу про виконану роботу за навчальний рік.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, який на даний час вже втратив чинність в зв’язку з прийняттям нового закону України «Про освіту», посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 є комунальною власністю виконавчого комітету Березанської міської ради Київської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти виконавчого комітету Березанської міської ради Київської області, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1935, 1985 роках. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 2,2982 га. У 2017-2018 навчальному році нараховується 30 педагогічних працівників ( з них-1 сумісник, 3 - у декретній відпустці). Середній вік педагогічних працівників – 43 роки. У 2017/2018н.р. школа була забезпечена штатними працівниками не на 100%. Музичне мистецтво у 5-8 класах викладав вчитель-сумісник (керівник гуртка ЦДЮТ «Надія»). По якісному складу педагогічних працівників наша школа має такі показники: вчителів –методистів – 3, «Старших вчителів – 6, «Відмінників освіти» – 2

Вчителів з вищою категорією – 16

- «Спеціаліст І категорії – 3

- «Спеціаліст ІІ категорії – 4

- «Спеціаліст» - 5

- Молодший спеціаліст - 1

В закладі 15 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Всього працівників 46. В закладі в цьому році навчалося 336 учнів у 15 класах (станом на 01 вересня 2017 року), середня наповнюваність класів становить: в 1-4 класах – 20 учнів; в 5-11 класах – 24 учні. У початковій школі 7 класів, в яких навчалося 144 учні; в 5-9 класах – 157 учнів; у 10-11 класах – 35 учнів. Учні початкової школи навчалися у пристосованому приміщенні ДНЗ «Ромашка», площа якого складає 1100 м2. Аналізуючи контингент класів школи по звітах ЗНЗ-1, слід зазначити, що кількість класів та учнів є стабільною. 2014/2015 н.р. – 13 класів, в них 317 учнів; 2015/2016 н.р. – 15 класів, в них 333 учні; 2016/2017 н.р. – 15 класів, в них 332 учні.

Забезпечення обов’язковою освітою

В основу діяльності педагогічного колективу Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 в 2017-2018 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”.

Структура загальноосвітньої школи №2 відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом (нова редакція), затвердженим наказом відділу освіти виконавчого комітету Березанської міської ради від 06.03.2015 р. №28, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2015 році (нова клективна угода укладена 29.01.2015 р.) та регіональними програмами.

Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Протягом року простежувався і певний рух учнів: прибуло 5 учнів, вибуло 12, а в минулому 2016-2017н.р. прибуло 9 учнів, вибуло 9 учнів.

Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів.. Щорічно до 15 вересня складаються і впорядковуються списки дітей шкільного віку, які передаються до відділу освіти.

Всі учні школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Згідно наказу МОН України №367 від 16.04.18 року «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад.

Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря у школі ІІІ ступеня, у школі І та ІІ ступеня на 1 день дозволяється записка від батьків.

Система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями в закладі наявна, свідченням цього є такі результати:

2015/2016 н.р.

1-4: 2281 днів, на 1 учня 2 дні

5-9: 2468 дні, на 1 учня 2,1дні

10-11: 804 дні, на 1 учня 2,8 дні

У І семестрі було пропущено - 2469 дні, а в ІІ семестрі -3084 дні.

2016/2017 н.р.

1-4: 1685 днів, на 1 учня 2,3 дні

5-9: 1990 днів, на 1 учня 2,6

10-11: 446 днів, на 1 учня 2,9 дні

У І семестрі було пропущено -3481 дні, а в ІІ – 4121 день

2017/2018 н.р.

1-4 класи: 2801 днів; на 1 учня – 2,3 дні

5-9 класи: 3793 днів; на 1 учня –2,8 дні

10-11 класи: 1299 днів: на 1 учня – 2,7

У І семестрі було пропущено 3489 днів, а в ІІ – 4404 дні

Зростає з кожним роком кількість пропущених днів в 5-9 класах. Хоча в основному пропуски були з поважних причин, але потрібно нам всім працювати разом з учнями і їх батьками, щоби пропусків навчальних занять ставало менше.

Методична робота

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Педколектив у 2017/2018 н.р.продовжував працювати над науково-методичною проблемою «Формування у дітей позитивної мотивації до навчання шляхом створення умов для творчого розвитку кожної особистості; збереження та зміцнення здоров’я учнів на основі впровадження здоров’язберігаючих педагогічних технологій» та виховною проблемою «Громадянське виховання як основа формування національно свідомої, соціально адаптованої особистості». Проблема розписана на період з 2016 по 2020 роки. Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Макаренко Г.М.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, міських методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В 2016– 2017 навчальному році на базі школи працювали такі МО:

- природничо-математичного циклу (керівник Войтенко Н.Г.)

- гуманітарного циклу (керівник Соцька Т.І.);

- іноземної мови (керівник Яценко С.М.);

- вчителів початкових класів (Божок Т.В.);

- класних керівників (Козацька К.М..).

Творча група з основ здоров’я (Заброцький Р.І.).

Дієвою формою обміну досвідом було проведення відкритих уроків, предметних тижнів та декад, відкритих виховних заходів і свят.

У 2017-2018 навчальному році атестувалося 3 учителів та бібліотекар. Проатестовано на відповідність раніше присвоєній категорії Спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Старший вчитель» вчителя української мови та літератури Заброцьку А.І., вчителя початкових класів Дубину К.В.; раніше присвоєній категорії «Спеціаліст вищої категорії» вчителя англійської мови Джулакаєву Л.М.; бібліоекарю було присвоєно першу категорію.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у міських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

У Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» в номінації «Українська мова та література» брали участь Заброцька А.І., в номінації «Фізика» - вч. Слєпченко Н.В.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета. Тому кожному педагогу потрібно думати про результати своєї праці.

Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено в 2017-2018 н.р. 10 засідань педагогічної ради: 4 з яких – тематичні, а решта - організаційні. Наради при директору проводилися щомісяця.

Однією з проблем у науково-методичній роботі залишається вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів- новаторів, підвищеня рівня навчальних досягнень учнів. Виходячи з вищезазначеного можна визначити завдання методичної роботи на 2018/2019 н.р.:

1.організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, підготовка їх до атестації;

2.аналіз стану викладання предметів, якості знань;

3.проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

4.організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність учнівського наукового товариства «Еврика», підготовку і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, роботи секцій МАНу, робота на результат;

5.вивчення діяльності шкільних методичних об’єднань;

6.надання методичної допомоги вчителям;

7.інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, науки, перспективного педагогічного досвіду;

8.проведення інформаційно-пошукової роботи, поповнення каталогів, картотек, банків педагогічної інформації.

Аналіз та результативність освітнього процесу

На початку навчального року було складено робочий навчальний план школи відповідно до рекомендацій МОН України «Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2017/2018 н.р.» (додаток до листа від 07.06.2017 року №1/9-315). Згідно рекомендацій МОН України «Про організацію навчально-виховного процессу для учнів з особливими освітніми потребами ЗНЗ» організована була індивідуальна форма навчання для учня 4 класу Баліцького В. Та учениці 3 класу Висоцької С. Для учениці 1 класу Семенюк М. організована інклюзивна форма навчання.

Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

За результатами 2017/2018 н.р. на високий рівень навчається 26 учнів, що становить 9,5%– 3-4 класи – 9 учнів, 5-9 – 12, 10-11 - 5( в минулому – 29 (9,5%)); на достатній рівень – 103 учні, що становить 37,7%, ( в минулому році - 122 учні, що становило 40%); на бали початкового рівня – 5 учнів, що становить 1,8% (в минулому році 6 учнів (1,9%). Якісний показник успішності учнів школи в цьому році становить 47,2%, в минулому році – 49,3%. Найголовнішим завданням на наступний навчальний рік буде активізувати та покращити роботу з підвищення рівня успішності учнів школи.

Питання успішності учнів має завжди бути актуальним і стояти на першому місці для кожного вчителя. На результативність навчання зверталася увага в цьому році з боку міського та обласного начальства. За результатами перевірки представниками департаменту освіти і науки КОДА булла підготовлена довідка, в якій однією з рекомендацій було: «Проаналізувати результати ЗНО випускників з предметів, їх відповідність річному оцінюванню та визначити якісний показник діяльності закладу; ініціювати обговорення зазначеного питання педагогічними радами; спланувати заходи щодо попередження негативних факторів, що обумовлюють низькі результати ЗНО випускників». За результатами ЗНО-2017, маємо невтішні результати. На педагогічній раді, яка буде в серпні будуть детально проаналізовані результати ЗНО минулого та цього року.

По закінченню 9 класу 1 учень одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою – Войтенко Роман. Претендентами на отримання атестату з відзнакою та нагородження золотою медаллю є 3 учнів 11 класу – Кирда В., Лазебна В., Снісар Н.

Учні школи були активними учасниками Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

у І етапі взяли участь – 98 учнів, що становить 62%;

у ІІ етапі – 42 учнів;

у ІІІ етапі – 9 учнів.

Є необхідність проаналізувати виступ наших учнів на іі міському етапі олімпіад.

Предмет Вчитель Рейтинг виступу команди К-сть призових місць Учасники обласного етапу
Біологія Войтенко Н.Г. ІІ м. ІІІм. Войтенко Р. -
Українська мова і література Применко Т.В. Заброцька А.І. Іу м. ІІІм. ІІІ м.
Англійська мова Яценко С.М. ІІ м. І м., ІІ м.
Екологія ІУ м.
Образ. М-во Коломієць О.А. ІІ м. Ім., Ім. Лазебна, Каленська
Інформатика ІУ м.
Інформаційні техн. Ляшук В.С. ІІ м. ІІІ м. Івасенко
Труд. Навч. Применко Т.В. Коломієць О.А. І м. ІІІм.,ІІм., ІІ м. Пацай, Журавель А.
Історія ІУ м. ІІІ м.
Хімія Макаренко Г.М. І м. І м., ІІІм Войтенко, Кравчук
Математика ІУ м.
Географія Войтенко Н.Г. І м. ІІ м., ІІІ м. Войтенко, Журавель А.
Право ІУ м.
Фізика Слєпченко Н.В. ІІІ м. ІІІм., ІІІ м.
Рос.мова Дмитренко І.Ф. ІУ м. ІІІ м.
Економіка Войтенко Н.Г. І м. ІІІм., ІІ м. Гамалій, Войтенко
Зар.літ. Дмитренко І.Ф. Індовська Т.О. І м. ІІ м., ІІм., ІІ м., ІІ м., ІІІ м. Кравчук Снісар
Астрономія Слєпченко Н.В. ІІ м ІІІ м.

Переможцями міських олімпіад та учасниками обласних стали:

- Гамалій Іван (10 клас) економіка – вч. Войтенко Н.Г..

- Войтенко Роман (9 клас ) хімія, економіка географія, - вч. Макаренко Г.М., Войтенко Н.Г.,

- Журавель Андрій (11 клас) трудове навчання, географія – вч. Войтенко Н.Г., Коломієць О.А.

- Снісар Ніколь. (11 клас) зарубіжна література, – вч. Індовська Т.О.

- Лазебна В. (11 клас) образ. м-во, – вч. Коломієць О.А.

- Кравчук Тетяна (8-А клас) зарубіжна література, хімія – вч. Дмитренко І.Ф., Макаренко Г.М.

- Івасенко Юлія (10 клас) інформаційні технології – вч. Ляшук В.С.

- Каленська Аміна (9 клас) образ. м-во, – вч. Коломієць О.А.

- Пацай Катерина (10 клас) трудове навчання – вч. Применко Т.В.

Маємо 1 переможця в обласному етапі – це Войтенко Роман, учень 9 класу – ІІІ місце з хімії (вч. Макаренко Г.М.).

Одним з напрямків роботи з обдарованими учнями була і залишається діяльність секцій МАНу. Для участі в міському та обласному конкурсі науково-дослідницьких робіт було представлено роботу Лазебної В. ( секція «Мистецтвознавство») – «Чайна церемонія: китайська та японська модель» (керівник вч. Індовська Т.О.). Всього в секціях МАН у науковому товаристві учнів закладу працює 11 учнів. В цьому напрямку потрібно прикласти більше зусиль для досягнення кращих результатів. Кожного року про це говоримо, але поки ще результатів не дуже видно.

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками різноманітних творчих конкурсів. В конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика у І етапі взяли участь 181 учень; у міському – 5 учнів. За результатами міського етапу – Животок П (3-А класс – ІІІ м.; Маліновський Т. (4-Б клас- ІІІ м.). Роботи 4 учнів були представлені на міський етап конкурсу учнівської та студентської молоді «Об’єднаймося ж, брати мої»: «Будьмо гідними наших пращурів» (номінація «Література») – робота учениці 9 класу Єрмоленко А. та робота учня Гончаренка А. в Номінації «Історія України та державотворення» - «Святитель Софроній – покровитель Березані». У шкільному етапі УІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Шевченка брали участь 133 учні, у міському етапі – 3 учні. Приймали участь 17 учнів в Міжнародному конкурсі з англійської мови «Пазл»; у Міжнародному конкурсі «Геліантус» прийняли участь 42 учні, з них 21 учень отримав сертифікат «Переможець у початковій школі», 4 учнів середніх та старших класів отримали грамоти; у Міжнародному конкурсі «Кенгуру» - прийняли участь 18 учнів; в конкурсі «Олімпус» був 41 учасник; в онлайн-тестуванні «Міксике» прийняли участь 14 учасників. Вчителі англійської мови стали переможцями конкурсу для мовних таборів «Єо саmp».

В школі останні роки не на достатньому рівні проводилася робота щодо профільного навчання. Звичайно, при виборі профілю враховуються чимало критеріїв, але головними, на мою думку, є навчальна база і наявність кадрів, які б здійснювали цю роботу. В 2017/2018 н.р. міським бюджетом не були виділені кошти на введення курсів за вибором, які б сприяли допрофільній підготовці учнів. З 2018/2019 н.р. 10 клас буде профільного спрямування – економічний профіль суспільно-гуманітарного напряму. У 8 класі буде введено поглиблене вивчення української мови та літератури. Дане питання потрібно вивчати надалі.

Великого значення у школі надається питанню адаптації 5-класників та першокласників. Перехід учнів від початкової школи до середньої та адаптація шестирічок до навчання у школі – це завжди складно для дітей. Питання адаптації учнів 5-ого класу вивчалося психологом Родюк Т.М.. та розглядалося на засіданні психолого-педагогічного консиліуму, а питання адаптації 1-их класів розглядалося на рівні міста. Були роздані рекомендації вчителям-предметникам, класним керівникам та батькам.

У школі організована інструктивно-роз’яснювальна робота щодо підготовки учнів до здачі ЗНО-2018: з учнями проводилися бесіди, надавалася допомога по реєстрації, інформація висвітлювалася на стенді та на сайті, консультації предметні та індивідуальні, батьківські збори.

Завданнями на наступний рік будуть:

- посилити роботу з обдарованими учнями в частині залучення учнів до участі в МАН;

- застосовувати індивідуальний підхід при роботі з учнями з різним рівнем підготовки;

- систематично оцінювати роботу учнів вдома і на уроці;

- розвивати в учнів пізнавальний інтерес до вивчення предмету, використовуючи для цього різноманітні форми роботи і методи на уроці;

- запроваджувати норми здорового способу життя, формувати культуру здоров’я;

- готувати компетентного, конкурентноспроможного випускника.

Виховна робота

Входження України в європейський освітній простір, розбудова національної системи освіти породжують певні зміни в концептуальних підходах та парадигмі освіти й виховання учнів на сучасному етапі.

Сьогодні ми розглядаємо стратегію виховання як багатокомпонентну та багатовекторну систему, яка є основою формування особистості школяра та значною мірою впливає на розвиток України в цілому.

Пріоритетним напрямом виховання у 2017/2018 н.р. стало формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави, які проявляються в таких якостях: самосвідомість, національна свідомість, патріотизм, правова свідомість, політична культура тощо. А стрижнем виховного процесу є національно-патріотичне та громадянське виховання. Виховна проблема, над якою працює колектив до 2020 року звучить так: «Громадянське виховання як основа формування національно свідомої адаптованої особистості». Працюючи над даною проблемою, колектив школи керується головним завданням – виховати морально здорову, духовно багату, різнобічно розвинену людину, яка поважає і любить рідну землю, культуру свого народу, громадянина правової держави, який знатиме і поважатиме закони, любитиме Україну, орієнтуватиметься в сучасному політичному житті й буде готовий працювати заради процвітання своєї батьківщини.

Вся виховна робота проводилася згідно річного плану роботи школи, планів класних керівників, що складені відповідно до програм виховної роботи та основних орієнтирів виховання. Це і календарні, традиційні шкільні свята, конкурси, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя тощо.

Протягом 2017– 2018 навчального року були проведені наступні загальношкільні виховні заходи:

- свято Першого дзвоника;

- тиждень фізкультури та спорту,

- свято квітів «всі барви осені»;

Уроки мужності, приурочені до Дня визволення Березані від німецько-фашистських загарбників, до Дня козацтва та Зазисника Вітчизни, до Дня Збройних сил України, до Дня героїв Крут, до Дня героїв Небесної сотні, річниці революції Гідності, до Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги.

- Святковий концерт до Дня вчителя «Плекає педагог майбутність долі» та випуск вітальних листівок;

- акції «Поділись теплом свого серця»(до Дня інвалідів); «Свіча пам’яті» (до Дня пам’яті жертв Голодомору та до Дня Чорнобильської катастрофи); «Подаруй ялинці іграшку», благодійна акція до дня святого Миколая, «Чисте довкілля», акції благодійні по збору коштів для учня 4 класу (квітень), для учасника АТО (на лікування), для хворої дівчинки Марійки.

- Рейди «Школа – територія без тютюнопаління», «Канікули», «Дозвілля», «Урок»; «Зелена планета», «Живи, книго», «Поведінка в громадських місцях», «Годівниця для птахів», «Ми – проти наркотиків», «Шкільна форма»

- Вечори відпочинку до Дня українського козацтва та Дня Захисника України; «Осінній бал» (для учнів 9-11 класів); свято осені - для учнів 1-4 класів та «Міс і містер осінь» для 5-8 класів, -- Новорічні свята

- заходи до Дня соборності України «Україна єдина»;

- фестиваль дитячої творчості «Дивосвіт»;

- вечір зустрічі випускників «Вам знову школа радо двері відчиняє»;

- конкурси малюнків, плакатів та творів «Березань – ти краса мого рідного краю», «Творчі діти»; «Професії, які ми обираємо», «Твоє майбутнє в твоїх руках»,

- тиждень вшанування пам’яті Тараса Шевченка;

- інтелектуальні конкурси;

- флешмоби «Мами нашої школи» та «Діти України»(1-4 класи) - День Святого Валентина; до Дня школи

- День довкілля;

- заходи до Всесвітнього дня здоров’я;

- День школи;

- Свято Останнього дзвоника,

- Свято прощання з буквариком;

- Випускні вечори;

- День пам’яті жертв Голодомору «Скорботна па’мять покольнь»;

- Свято «Добрий отче Миколаю, на тебе ми всі чекаємо!»;

- День пам’яті героїв Крут;

Продовжувалася робота по чергуванню класів – це 9-11 класи. Для належної роботи чергові класи керуються розробленим і затвердженим «Положенням про черговий клас». Питання чергування було постійно на контролі та висвітлювалося на стенді. Результати вологого прибирання по класах постійно контролювалися учнівською радою (комісією з чергування), а після уроків черговим адміністратором.

У школі діє учнівське самоврядування. У складі Великої ради діють кілька міністерств: «Освіта»(голова Войтенко Р.), «Дисципліна і порядок» (голова Гамалій І.), « Культура» (Никоненко Д.), «Інформації» (Івасенко Ю.), «Чергування» (Танич К.), «Фізкультури та спорту» (Журавель А.). Черговими членами адміністрації щоденно перевіряється стан чергування по класах. періодично рейди «Шкільна форма», «Живи книго!», «Зелена планета». Проводяться конкурси стіннівок на профорієнтаційну тематику, шкільні вечори відпочинку.

Контрольно-аналітична робота

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам та удосконалення освітнього процесу.

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

- вчителів, що атестуються;

- стан виховної роботи в 4-х, 10, класах;

- стан викладання та рівень навчальних досягнень з економіки, зарубіжної літератури, природознавства, курсу «Людина і світ»;

- організація індивідуальної та інклюзивної форми навчання навчання;

- стан ведення учнівських зошитів;

- стан ведення щоденників учнів 2-11 класів;

- стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструктажів та бесід з техніки безпеки;

- виконання навчальних програм та планів;

- перевірка навичок читання в початкових класах;

-- моніторинг результативності навчання учнів випускних класів;

- підготовка до ДПА та ЗНО;

- стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;

- стан відвідування учнями школи;

- стан забезпечення учнів підручниками, програмами та довідковою літературою;

- плани виховної роботи;

- виконання учнями вимог Статуту школи та правил внутрішнього розпорядку;

- стан роботи ГПД;

- контроль за станом роботи з фізичного розвитку, зміцнення здоров’я учнів та організацією спортивної роботи.

Результати перевірки були висвітлені в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

Одним з методів стимулювання будь-якого виду діяльності є заохочення та покарання.

На новорічному святі за рахунок спонсорських та батьківських коштів були нагороджені учні 3-11 класів - переможці шкільних та учасники міських олімпіад, конкурсів та їх вчителі грамотами, подяками та солодкими призами.Гроші були виділені спонсорами в розмірі 2200 грн.

Традиційно склалося, що на святі першого дзвоника відмінники навчання отримують Похвальні листи і солодкі призи. 26 учнів-відмінників навчання отримали свої заслужені нагороди. Гроші на закупівлю солодких призів були виділені загальношкільним батьківським комітетом.

На святі останнього дзвоника були нагороджені подяками та солодкими призами переможці міського етапу гри «Сокіл(Джура)»; подяку та грошову премію в розмірі 200 грн отримав призер обласного етапу олімпіади з хімії учень 9 класу Войтенко Р.; подяками та подарунками були нагороджені учні 11 класу Журавель Андрій та Микола. Керівники зазначених учнів також отримали подяки та подарунки (вч.фізкультури Заброцький Р.І., ЗВР Козацька К.М., вч. Хімії Макаренко Г.М.

Робота шкільної бібліотеки

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу.Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.

У 2017-2018 навчальному році бібліотека працювала над проблемою «Формування інформаційної культури учнів в умовах інформатизації суспільства».

Проводились колективні та індивідуальні бесіди з читачами «Правила користування бібліотекою».

Організовувались екскурсії для учнів 1-2 класів у шкільну бібліотеку «За порадою у бібліотеку».

Проводились рекомендаційні бесіди з учнями під час видачі книг «Що ми читаємо?», бесіди щодо виховання бережливого ставлення до книги «Як читати і берегти книгу», «Самостійний вибір книги», «Роль книги в житті людини»; спільна робота бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників; бесіди «Для чого потрібен підручник?»та «Скільки коштує безкоштовний підручник»; тематичні бесіди біля книжкових виставок, викладок, переглядів літератури; бібліотечні уроки.

В 2017-2018 навчальному році читачами бібліотеки були 305 учнів школи, читачами бібліотеки є також вчителі та батьки - 40 користувачів, всього у бібліотеці 344 читачів.

Загальний бібліотечний фонд – 15546 , із них підручників – 6565.

Щорічно після закінчення навчального року починає працювати пришкільний табір з денним перебуванням для обдарованих учнів та соціально-незахищених категорій. В цьому році як і в минулому табір відвідують 90 учнів, в основному – це учні 1-6 класів. Працює мовний табір, який відвідує 15 учнів.

Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу якого входить 15 чоловік. Дякуючи їх невтомним рукам, територія нашого закладу завжди в належному порядку, вчасно проводяться ремонтні роботи. Потрібно відмітити злагоджену роботу працівників кухні – за час їхньої роботи жодних нарікань з боку харчування учнів.

Соціальний захист та правовиховна робота

Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні. У навчальному закладі з учнями організовано такі формправового навчання і виховання:

- тематичні класні години

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства, тиждень правознавства.

- олімпіада з правознавства, тиждень правознавства;

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- індивідуальні бесіди з батьками, діти яких пропускають заняття без поважних причин, відвідування таких родин.

- надання допомоги батькам, що мають проблеми у спілкуванні з однолітками.

- лекторська група;

- відвідування проблемних сімей вдома та сімей учнів, які пропустили навчальні заняття більше 10 днів;

- обстеження матеріально-побутових умов проживання соціально-незахищених категорій учнів;

Практичним психологом та соціальним педагогом школи регулярно і ефективно проводяться бесіди, діагностичні дослідження та психокорекційні заняття із учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. У школі працювала лекторська група «Юних правознавців» під керівництвом вчителя Юрченко С.М. Членами цієї групи були прочитані декілька лекцій по класах. Але є побажання активізувати роботу лекторської групи.

Пріоритетним у діяльності соціального педагога на сучасному етапі є підвищення ефективності його роботи. Основним завданням у його роботі є соціальний захист прав дітей, створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення зв’язків та партнерських відносин між родиною та школою. Для досягнення позитивного результату у своїй роботі, соціальний педагог керується Законом України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства у сім’ї», тощо. Протягом навчального року головними напрямками у роботі соціального педагога були: діагностична робота, консультативна, захисна, підтримка зв’язку з суспільними інститутами, службами та організаціями, що забезпечують соціальний захист дітей; організаційно-методична робота.

Діяльність соціального педагога була спрямована на реалізацію наступних завдань:

- здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей соціально-незахищених категорій, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-напівситріт, дітей з неповних сімей, дітей з обмеженими фізичними можливостями, дітей, які проживають у сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних родин, учнів, схильних до правопорушень;

- організація отримання діагностичних відомостей про учнів школи;

- організація допомоги педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультацій з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;

- організація просвітницької роботи для батьків з питань організації виховного процессу;

- організація психологічного супроводу, надання консультаційної допомоги дітям та батькам, які її потребують;

- організація профілактичної робот из попередження девіантної поведінки;

- профілактика правопорушень неповнолітніх, побутового травматизму;

- сприяння здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед учнів;

- прогнозування та профілактика можливих негативних проявів та їх впливу на особистість дитини;

- підтримка зв’язку школ из іншими організаціями з метою реалізації захисних функцій соціального педагога.

На початку навчального року проводиться паспортизація класів та школи, де збираються і упорядковуються дані про дітей.

Порівняльна таблиця соціальних показників станом

на 01.09.18 р з минулим роком

Категорії 2016 - 2017 2017 - 2018
кількість % кількість %
Багатодітні 74 22 68 20.6
Малозабезпечені 27 8 13 3.9
СЖО 6 1.8 6 1.8
Переселенці з зони АТО 6 1.8 3 0.9

Робота соціального педагога в навчальному закладі протягом навчального року була спрямована на збереження моральності підростаючого покоління, попередження правопорушень серед неповнолітніх, надавалась допомога учасникам навчально-виховного процесу, вівся соціально-педагогічний супровід над родинами, що потрапили в складні життєві обставини, велася профілактична робота щодо запобігання шкідливих звичок серед школярів, вівся контроль за відвідуванням занять учнями, що схильні до пропусків занять без поважних причин, проводилась консультативна робота з учнями, вчителями, батьками та особами, що їх замінюють.

Під час навчального року соціальним педагогом, класними керівниками, практичним психологом відвідувались сім’ї соціально –незахищених категорій (малозабезпечені, СЖО,переселені з зони АТО,сім’ї в яких виховуються діти інваліди сім’ї, в яких проживають учні схильні до девіантної поведінки ) з метою виявлення умов проживання в них дітей. З батьками та особами, що їх замінюють проводились роз’яснюючі бесіди, надавались рекомендації та поради щодо виховання дітей та покращення взаємовідносин. Частина батьків почала співпрацювати з навчальним закладом, але, на жаль, не всі батьки своєчасно звертаються за допомогою.

В навчальному закладі велика увага приділяється роботі по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх. З цією метою проводяться індивідуальні та групові бесіди, заняття з елементами тренінгу. Для роз’яснюючих робіт запрошувались працівники ССД та ювенальної поліції. В школі проводились засідання комісії з профілактики правопорушень.

Також увага приділяється роботі по попередженню насильства в сім’ях. З цією метою велась активна співпраця з ССД, проводились бесіди з дітьми та батьками, демонструвалися соціальні відеоролики.

Важливим напрямком роботи соціального педагога булла допомога у вирішенні питань шкільної дисципліни та запобігання конфліктам в учнівському колективі. З цією метою проводилися індивідуальні, групові бесіди з учнями за фактом неприязних стосунків між ними, незадовільної поведінки під час уроків та на перервах. З боку соціального педагога зхдійснювалася співпраця з класними керівниками, які краще знають дітей свого класу.

В 2017-2018 навчальному році на внутрішньошкільний облік було поставлено одну дитину, Гудзь Мілану, ученицю 8-Б класу. На жаль, робота, яка проводилась з дитиною (класним керівником, соціальним педагогом, психологом, працівниками ССД та поліції) не дала бажаних результатів. 25.05.18 ученицю було вилучено з сім’ї, за заявою матері, та доставлено до реабілітаційного центру важковиховуваних дітей в с. Сезенків. Двічі на рік проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання окремих соціально-незахищених категорій та складаються акти. Ведеться контроль за відвідуванням навчальних занять здобувачами освіти. Були написані листи тривоги батькам учнів 8-Б классу (Кривошей В., Федоренко В., Хрупчик А., Неволін В., Гудзь М.) з питань навчання та поведінки зазначених учнів.

Робота психологічної служби

Метою роботи психологічної служби закладу у 2017/2018 н.р. було створення умов для особистісного розвитку кожного учня, формування адекватних способів поведінки, навичок освіти і самореалізації з урвхуванням індивідуальних здібностей та природних нахилів.

Виходячи з тих завдань, які стоять перед сучасною школою, напрямами роботи психологічної служби були і залишаються: психологічна освіта батьків з питань особистісно-орієнтованого підходу до дитини, психологічна освіта учнів з питань навчання, розвитку, проблем життєвого самовизначення, самовиховання, взаємовідносин із дорослими та однолітками, психологічна допомога педагогам з питань навчання і виховання. Тобто, психологічна служба займалася наступними видами діяльності: просвітницька, діагностична, консультативна, корекційно-відновлювальна та розвиваюча, методична. Психологічна служба навчального закладу діє з метою створення соціально-психологічних умов розвитку особистості.діє Психологом проводилася індивідуальна діагностика (охоплено 8 осіб), групова (224 особи); надано консультації 346 особам.

В закладі практичний психолог координує профорієнтаційну роботу.

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями закладу загальної середньої освіти, визначеними Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація (учні отримали роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій; працює інформаційний портал);

- професійне виховання (учні старшокласники навчились складати резюме; ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх; практичний психолог ознайомив дітей з основними питаннями, що можуть бути поставлені при співбесіді та телефонній розмові метою яких є працевлаштування).

Профорієнтаційна робота має бути спрямована на формування психологічної готовності учня до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи відповідають професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям характеру.

Серед учнів 9-ого класу було проведено анкетування «Карта інтересів», «Вивчення намірів школярів по закінченню 9 класу»,тренінгове заняття «Твій вибір – твоя відповідальність». З учнями 10 класу було проведено визначення психологічного типу особистості, з учнями 11 класу психологом булла проведена бесіда «Типи темпераменту та професія». Всі ці заходи призначені для виявлення групи профільних інтересів учнів, сфери визначення переваг та відмов від певних профілів та професій, допомагає учневі усвідомити свої потенційні можливості та перспективи професійної діяльності. Також батькам випускників 9-ого класу було запропоновано анкету, яка мала на меті дослідити побажання саме батьків.

В ході допрофільної діагностики було проведено в 7-их класах орієнтаційно-діагностичну анкету інтересів (ОДАНІ-2), яка має на меті встановити профільні інтереси особистості. Також батьки мали змогу виразити свої думки та побажання через «Анкету для батьків 7-ого класу». Завдячуючи цій роботі, ми маємо певні результати, за якими будемо будувати роботу на наступний навчальний рік.

Питаннями професійного вибору займаються і класні керівники. Принципово важливо є питання про конструктивну взаємодію фахівців, які працюють у різних професійних напрямах усередині школи (не дивлячись на те, що кожний має свою професійну специфіку). Такої взаємодії можна досягти за допомогою організації та підготовки спільних заходів. Школу протягом року приїздили представники навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації з профорієнтацією. Учні школи відвідували Березанський центр зайнятості, ходили на екскурсію ло аграрного ліцею, відвідували учні випускних класів підприємства, які розташовані в Березані: «Аерок», «Белла», «Сорт», міську лікарню. Наявний стенд, на якому систематично поновлюється інформація про працевлаштування. На сайті школи поновлюється інформація про особливості вибору професії, висвітлені поради батькам та учням. Приймають щорічно учні школи участь в конкурсі «Твоє майбутнє – в твоїх руках».

Співпраця з батьками

Сім’я завжди булла і буде природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передачі культурних цінностей від покоління до покоління. Дитина в сім’ї навчається, беручи приклад з батьків, з того, як вони ставляться до своїх обов’язків, одне до одного та до інших людей. Тому дуже важливою є робота з батьками, робота з вивчення стану сімейного виховання.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

У 2017/2018 році проведено 3 засідання загальношкільного батьківського комітету; 2 загальношкільних батьківських зборів, на яких з лекціями виступили директор, педагоги шеоли. Класні батьківські збори проходять 1 раз на четверть. На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

За рішенням загальношкільного батьківського комітету на благодійний рахунок закладу надходять кошти від батьків: 20 грн. щомісяця. Але це питання дуже складним виявляється для деяких класів.

В 2016|2017 н.р. на батьківські кошти зроблено ремонт у класних кімнатах та кабінетах, проводиться дрібний ремонт (заміна дверних ручок, замків тощо), придбання кухонного дрібного інвентарю, заміна ламп освітлення), закупка спортінвентаря (м’ячі).

Хочу подякувати батькам та спонсорам за надання благодійної допомоги закладу. За всі надходження та їх використання у вересні на перших загальношкільних батьківських зборах звітуємо. Інформація про надходження та використання коштів висвітлюється на сайті школи.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, періодично проводяться огліяди дітей на педикульоз і коросту. Але специфіка нашого закладу така, що маємо медсестру на 2 шкільні приміщення. Щорічно на базі міської лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі міської лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету, але аналізи, які проходять в Баришівській СЕС – за рахунок працівників. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Учні 1-11 класів забезпечуються гарячим одноразовим харчуванням за батьківську оплату (за продукти). Деякі категорії учнів харчуються за кошти освітньої субвенції (діти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених сімей (учні 1-4 класів); за кошти місцевого бюджету (з малозабезпечених сімей (учні 5-11 класів), діти-інваліди, діти, батьки яких були в зоні АТО). 48 учнів з 5-11 класів отримують гаряче харчування (з цією метою після 4 уроку велика перерва тривалістю 40 хвилин). Гаряче харчування учнів відбувається згідно графіку на 2-3 перервах у їдальні початкової школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

Для учнів проводяться зустрічі з лікарями: лікарем-інфекціоністом, лікарем-гінекологом, міським психіатром, наркологом. Шкільною медсестрою проводяться бесіди по класах згідно річного плану роботи. В школі для учнів демонструються фільми про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя. Проводився конкурс малюнків серед учнів 1-11 класів «Ми – за здоровий спосіб життя»; конкурс плакатів серед учнів старших класів «Скажем наркотикам – НІ!» та «Стоп СНІД!», День здоров’я

При плануванні роботи на наступний н.р. обов’язково потрібно включати більше оздоровчих заходів. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню житя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, це ЗНВР Макаренко Г.М. створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці, які систематично поновлюються. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на ЗВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі. Контроль за іншими видами інструктажів на голову комісії з охорони праці. Особлива увага приділяється роботі з попередження дитячого травматизму у 5-9 класах під час викладання курсу «Основи здоров’я».

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. За навчальний рік зафіксовано 8 випадків травмування учнів, які всі відбулися в позаурочний час. З однієї сторонни, це говорить про належний контроль з боку працівників школи, а з іншого, потрібно проводити більше роз’яснювальної роботи серед дітей по попередженню травматизму та безпеці життєдіяльності. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота з учнями та учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти (якщо випадок стався під час освітнього процессу) та проводяться профілактичні заходи.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 83 роки тому. Але незважаючи на солідний вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Березанської міської ради. Бухгалтерією здійснюються проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проте система опалення знаходиться у передаварійному стані і потребує негайних капітальних ремонтів. Це величезні кошти, яких немає у бюджеті міста. У нас і в початковій, і основній школі замінено дах, але даху над основною школою 6,5 років, але, як виявилося уже є значні проблеми. Побудована і експлуатується внутрішня вбиральня.

За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це комп’ютерний класи та кілька комп’ютерів і принтерів для адміністративних потреб), Поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих та дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх вбиралень, медикаментів відбувається за рахунок батьківських та благодійних коштів. Здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Є класи, в які вкладено значні суми. На підготовку закладу до навчального року було використано 49 тис. 500 грн: 5 тис. грн - кошти міського бюджету; 37.500 батьківських коштів витрачено на ремонт класних кімнат, кабінетів, коридорів. За рахунок спонсорських коштів замінені вхідні двері в початковій школі (7 тис.), закуплено 3 вчительські столи (2, 3-А, м/с); у 2 класі замінені лампи денного освітлення. За рахунок батьківських коштів у всіх класних кімнатах, кабінетах, коридорах замінені лампи на енергозберігаючі (1100 грн); закуплені ваги на харчоблок (550 грн); закуплено шланг для поливання, фарба для клумб (600 грн); оплачено матеріали (бензин, масло,льоска) на косіння пришкільної території (1100 грн); за рекомендаціями комісії, яка приймала заклад, було відремонтовано стіну в початковій школі (закуплено 2 листи ОСБІ і шурупи). Велика подяка батькам за розуміння наших потреб, особливо головам батьківських комітетів та класним керівникам 1-11 класів. Дякую спонсорам, особливо Животку О.О., який завжди з розумінням ставиться до проблем школи і підтримує. Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Поновлюються та оформляються стенди. Продумується дизайн пришкільної території.

Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі, біляться бордюри. Проводиться скошування трави на газонах, в саду, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. У ІІ півріччі 2017 року виписана преса – найнеобхідніші видання на 1261 грн., у І півріччі 2018 року пресса буде виписана з серпня, оскільки орендарем буфету не вчасно проплачена оренда, так як підписку ми робимо на кошти за оренду буфета.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Вчителі школи користуються мережею, а саме матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. У закладі функціонує сайт школи, який створений у 2012 році і на якому періодично висвітлюється інформація про роботу закладу. Змістовим наповненням сайту займаються вчителі – керівники методичних об’єднань, бібліотекар,заступники та сам директор безпосередньо. Відповідальним за функціонування сайту є вчитель інформатики Островська Л.Б..

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливішими питаннями школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Всім дякую за підтримку та розуміння!

Кiлькiсть переглядiв: 620

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.