/Files/images/image-0-02-05-96e9a3ae3427e983b8f880ae705b4735aa48a4e9117f5195a1da9c172147f100-V.jpg

Звіт

директора Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

Дмитренко Ірини Федорівни

про свою діяльність на посаді за 2018 – 2019 н. р.

м. Березань 07.06.2019 р.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і ми традиційно зібралися сьогодні, щоб зробити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2018-2019 навчального року. Відповідно до законодавчих документів у сфері освіти керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою закладу про виконану роботу за навчальний рік.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 є комунальною власністю Березанської міської ради Київської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти виконавчого комітету Березанської міської ради Київської області, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1935, 1985 роках. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 2,2982 га. У 2018-2019 навчальному році нараховується 33 педагогічних працівників ( з них-3 сумісники, 5 - у декретній відпустці). Середній вік педагогічних працівників – 43 роки. У 2018/2019н.р. школа була забезпечена штатними працівниками не на 100%. Музичне мистецтво у 5-8 класах викладав вчитель-сумісник. По якісному складу педагогічних працівників наша школа має такі показники: вчителів –методистів – 3, «Старших вчителів – 6, «Відмінників освіти» – 2

Вчителів з вищою категорією – 16

- «Спеціаліст І категорії – 3

- «Спеціаліст ІІ категорії – 5

- «Спеціаліст» - 8

- Молодший спеціаліст - 1

В закладі 15 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Всього працівників 48. В закладі в цьому році навчалося 335 учнів у 14 класах (станом на 01 вересня 2018 року), середня наповнюваність класів становить: в 1-4 класах – 24 учні; в 5-9 класах – 24 учні; в 11 класі – 26 учнів. У початковій школі 6 класів, в яких навчалося 144 учні; в 5-9 класах – 165 учнів; в 11 класі – 26 учнів. З 1 вересня 2018 за рішенням засновника у закладі не був відкритий 10 клас, так як було тільки 14 учнів та були зведені 2 класи (2-А та 2-Б). Були пропозиції з’єднати 9-і та 5-і класи, але все ж таки ці класи вдалося відстояти і їх залишилося по 2. Учні початкової школи навчалися у пристосованому приміщенні ДНЗ «Ромашка», площа якого складає 1100 м2. Аналізуючи контингент класів школи по звітах ЗНЗ-1, слід зазначити, що кількість класів та учнів є стабільною. 2014/2015 н.р. – 13 класів, в них 317 учнів; 2015/2016 н.р. – 15 класів, в них 333 учні; 2016/2017 н.р. – 15 класів, в них 332 учні, 2017/2018 н.р. – 15 класів, в них 336 учнів.

Забезпечення обов’язковою освітою

Діяльність педагогічного колективу Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 в 2018-2019 навчальному році була визначена згідно з основними положеннями Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Закону України «Про освіту», Державних стандартів початкової загальної, базової і повної середньої освіти.

Структура загальноосвітньої школи №2 відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом із змінами, затвердженими наказом відділу освіти виконавчого комітету Березанської міської ради від 06.03.2015 р. №28, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2015 році (нова клективна угода укладена 29.01.2015 р.) та регіональними програмами.

Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Протягом року простежувався і певний рух учнів, прибуло за рік 10 учнів, а вибуло 11, а в минулому 2017-2018 н.р. прибуло 5 учнів, вибуло 12 учнів.

Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів.. Щорічно до 15 вересня складаються і впорядковуються списки дітей шкільного віку, які передаються до відділу освіти.

Всі учні школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Згідно наказу МОН України №367 від 16.04.18 року «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад.

Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря у школі ІІІ ступеня, у школі І та ІІ ступеня на 1 день дозволяється записка від батьків.

Система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями в закладі наявна, свідченням цього є такі результати:

2017/2018 н.р.

1-4 класи: 2801 днів; на 1 учня – 2,3 дні

5-9 класи: 3793 днів; на 1 учня –2,8 дні

10-11 класи: 1299 днів: на 1 учня – 2,7

У І семестрі було пропущено 3489 днів, а в ІІ – 4404 дні

2018/2019 н.р.

1-4: 3054 днів, на 1 учня 2,4 дні шомісяця

5-9: 3836 днів, на 1 учня 2,6 щомісяця

11: 623 дні, на 1 учня 2,7 дні щомісяця

У І семестрі було пропущено - 3582 дні, а в ІІ – 3930 днів

У цьому навчальному році збільшилась кількість пропущених днів учнями 1-4 класів. Хоча в основному пропуски були з поважних причин, але потрібно нам всім працювати разом з учнями і їх батьками, щоби пропусків навчальних занять ставало менше.

Методична робота

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Педколектив у 2018/2019 н.р.продовжував працювати над науково-методичною проблемою «Формування у дітей позитивної мотивації до навчання шляхом створення умов для творчого розвитку кожної особистості; збереження та зміцнення здоров’я учнів на основі впровадження здоров’язберігаючих педагогічних технологій» та виховною проблемою «Громадянське виховання як основа формування національно свідомої, соціально адаптованої особистості». Проблема розписана на період з 2016 по 2020 роки. Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Макаренко Г.М.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, міських методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В 2018– 2019 навчальному році на базі школи працювали такі МО:

- природничо-математичного циклу (керівник Слєпченко Н.В.)

- гуманітарного циклу (керівник Соцька Т.І.);

- іноземної мови (керівник Яценко С.М.);

- вчителів початкових класів (Божок Т.В.);

- класних керівників (Козацька К.М..).

Творча група з основ здоров’я (Применко Т.В.).

Дієвою формою обміну досвідом було проведення відкритих уроків, предметних тижнів та декад, відкритих виховних заходів і свят.

У 2018-2019 навчальному році атестувалося 6 педагогічних працівників. Проатестовано на відповідність раніше присвоєній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Старший вчитель» вчителя зарубіжної літератури та російської мови Дмитренко І.Ф., вчителя іноземної мови Яценко С.М., раніше присвоєній категорії «Спеціаліст вищої категорії» вчителя української мови та літератури Применко Т.В., раніше присвоєній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «Вчитель-методист» вчителя хімії Макаренко Г.М., вчителю історії Коломієць О.А. було присвоєно вищу кваліфікаційну категорію та психологу Родюк Т.М. встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», були проатестовані на відповідність займаній посаді директор школи та заступник з навчально-виховної роботи.

Педагоги школи залучаються до роботи у міських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

У Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» в номінації «Географія» брала участь Войтенко Н.Г.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета. Тому кожному педагогу потрібно думати про результати своєї праці.

Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Законом України «Про освіту». Було проведено в 2018-2019 н.р. 13 засідань педагогічної ради: 4 з яких – тематичні, а решта - організаційні. Наради при директору проводилися щомісяця.

Однією з проблем у науково-методичній роботі залишається вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів-новаторів, підвищеня рівня навчальних досягнень учнів. Виходячи з вищезазначеного можна визначити завдання методичної роботи на 2019/2020 н.р.:

1.організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, підготовка їх до атестації;

2.аналіз стану викладання предметів, якості знань;

3.проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

4.організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність учнівського наукового товариства «Еврика», підготовку і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, роботи секцій МАНу, робота на результат;

5.вивчення діяльності шкільних методичних об’єднань;

6.надання методичної допомоги вчителям;

7.інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, науки, перспективного педагогічного досвіду;

8.проведення інформаційно-пошукової роботи, поповнення каталогів, картотек, банків педагогічної інформації.

Аналіз та результативність освітнього процесу

В цьому навчальному році була складена освітня програма закладу, основними складниками якої були розподіл обсягу навчального навантаження в годинах між освітніми галузями, опис очікуваних результатів навчання за освітніми галузями, визначених державними стандартами. На основі освітньої програми був складений річний навчальний план, в якому було конкретизовано перелік навчальних предметів та кількість навчальних годин на тиждень. Згідно рекомендацій МОН України «Про організацію навчально-виховного процессу для учнів з особливими освітніми потребами ЗНЗ» організована була індивідуальна форма навчання для учня 5-Б класу Баліцького В. та учениці 4-А класу Висоцької С. Для учениці 2 класу Семенюк М. та учениці 3 класу Лисицької В. організована інклюзивна форма навчання. Асистентами вчителя в 2 класі була призначена психолог Родюк Т.М. та в 3 класі вихователь ГПД Царюк Н.П. Асистенти працювали на 0,5 ставки, це 12,5 годин на тиждень.

Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

За результатами 2018/2019 н.р. на високий рівень навчається 26 учнів, що становить 9,5%– 3-4 класи – 13 учнів, 5-9 – 11, 11 - 2( в минулому – 26 (9,5%)); на достатній рівень – 94 учні, що становить 37,7%, ( в минулому році - 103 учні, що становило 37%); на бали початкового рівня – 11учнів, що становить 4,3% (в минулому році 5 учнів (1,8%). Найголовнішим завданням на наступний навчальний рік буде активізувати та покращити роботу з підвищення рівня успішності учнів школи.

Питання успішності учнів має завжди бути актуальним і стояти на першому місці для кожного вчителя. На результативність навчання звертається увага протягом двох останніх років з боку міського та обласного керівництва. В минулому році на засіданні педагогічної ради нами були проаналізовані результати ЗНО випускників 2018 року з предметів, їх відповідність річному оцінюванню та визначали якісний показник діяльності закладу. Випускники 2018 року практично всі (за виключенням кількох учнів) підтвердили свій рівень знань в порівнянні з річними оцінками. 5 учнів з 13 здали українську мову на високий рівень. 1 учень – на низький (3 б). 4 учнів здали англійську мову на достатній рівень (9 балів). Претендентами на золоту медаль було 3 учнів. 2 отримали срібну медаль. За результатами ЗНО-2019 на педагогічній раді, яка буде в серпні будуть детально проаналізовані результати ЗНО цього року.

По закінченню 9 класу 2 учні є претендентами на одержання свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою – Ковальчук Д та Кравчук Т. . Претендентами на отримання свідоцтва з відзнакою та нагородження золотою медаллю є 2 учнів 11 класу – Гамалій І. та Огер А.

Учні школи були активними учасниками Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

у І етапі взяли участь – 97 учнів, що становить 64%;

у ІІ етапі – 25 учнів;

у ІІІ етапі – 4 учнів.

Є необхідність проаналізувати виступ наших учнів на ІІ міському етапі олімпіад.

Предмет Вчитель Рейтинг виступу команди К-сть призових місць Учасники обласного етапу

Біологія Войтенко Н.Г. призовиз місць немає.. -

Українська мова і література Огер А. (ІІІ м.) Заброцька А.І

Англійська мова Яценко С.М. ІІ м. І м., ІІ м.

Екологія -------------- .

Інформатика ----------

Інформаційні техн. ---------------

Труд. Навч. . Коломієць О.А.. Пацай К.(ІІ м.)

Історія Семенчук А. (ІІІ м.)

Хімія Макаренко Г.М. – Бардаш Д. (ІІІ м.)

Математика -----------

Географія Войтенко Н.Г. -Гамалій І. (ІІІ м.)

Право --------------

Фізика Слєпченко Н.В. Яворська А. (ІІІ м.), Гамалій І. (ІІІ м.)

Рос.мова Огер А. (ІІ м.) – Індовська Т.О.

Економіка Войтенко Н.Г. - Гамалій І. (ІІ м.)

Астрономія -----------

Переможцями міських олімпіад та учасниками обласних стали:

- Гамалій Іван (11 клас) економіка – вч. Войтенко Н.Г..

- Пацай Катерина (11 клас) трудове навчання – вч. Коломієць О.А.

- Огер Аліна . (11 клас) російська мова – вч. Індовська Т.О.

- Семенчук Алла (8 клас) , – вч. Козацька К.М. та Юрченко С.М.

Маємо 1 переможця в обласному етапі – це Гамалій Іван учень 11 класу – ІІІ місце з економіки (вч. Войтенко Н.Г.). В цьому н.р. наші учні стали активними учасниками Інтернет-олімпіад. Прийняли участь 240 учнів (72%). 55 учнів отримали дипломи І ступеня, 22 учні – дипломи ІІ ступеня та 19 учнів – ІІІ ступеня.

Одним з напрямків роботи з обдарованими учнями була і залишається діяльність секцій МАНу. Для участі в міському та обласному конкурсі науково-дослідницьких робіт було представлено роботи Андрусяк С. та Харченко Д. ( секція «Українська література») – (керівники вч. Заброцька А.І. та Джулакаєва Л.М.), роботу Івасенко Юлії (секція «Історичне краєзнавство») – керівник Коломієць О.А., роботу Гамалія Івана (секція «Загальна біологія») – керівник Войтенко Н.Г., роботу Костюк Катерини (секція «Психологія») – керівник Родюк Т.М. Всього в секціях МАН у науковому товаристві учнів закладу працює 12 учнів. Якщо порівняти з минулим роком, то кількість учнів, які працювали в МАН не змінилася, але збільшилася кількість робіт, які були завершені і з якими учні виступали на міському етапі. Але ж знову до перемоги більшої ще не дійшли. Я думаю, що керівники побачили причини цього і на наступний рік ситуація покращиться. В цьому напрямку потрібно прикласти більше зусиль для досягнення кращих результатів.

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками різноманітних творчих конкурсів. В конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика у І етапі взяли участь 119 учнів; у міському – 5 учнів. За результатами міського етапу – Родюк Д. (6 класс – ІІІ м. – вч. Соцька Т.І.) Роботи 2 учнів були представлені на міський етап конкурсу учнівської та студентської молоді «Об’єднаймося ж, брати мої»: «Пишатися назвою своїх предків не тільки можна, а й потрібно» (номінація «Література») – робота учениці 9 класу Тарасенко Я. та робота учениці 11 класу Дуракової І. в номінації «Історія України та державотворення» - «Голодомор 1932-1933 рр. – злочин проти українського народу в історіографії рідного краю». У шкільному етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Шевченка брали участь 92 учні, у міському етапі – 3 учні. У Міжнародному конкурсі «Геліантус» прийняли участь 38 учнів, з них 19 учнів отримали сертифікат «Переможець у початковій школі», диплом ІІІ ступеня 1 (Родюк Д.), 2 учнів старших класів отримали грамоти з хімії та 1 учень з фізики; у Міжнародному конкурсі «Кенгуру» - прийняли участь 37 учнів, але, на жаль, ще немає результатів; в конкурсі «Олімпус» було 60 учасників: 34 з хімії, 10 з фізики та 16 з англійської мови. Вчителі англійської мови вдруге стали переможцями конкурсу для мовних таборів «Єо саmp».

В школі останні роки проводиться робота щодо профільного навчання. Звичайно, при виборі профілю враховуються чимало критеріїв, але головними, на мою думку, є навчальна база і наявність кадрів, які б здійснювали цю роботу. В 2018/2019 н.р. міським бюджетом не були виділені кошти на введення курсів за вибором, які б сприяли допрофільній підготовці учнів. В цьому н.р. нам не відкрили 10 клас за недостатньої кількості учнів (спочатку було 18, потім 17. Потрібно було 15, але стало 14). З 2019/2020 н.р. 10 клас буде профільного спрямування – економічний профіль суспільно-гуманітарного напряму. У 8 класі буде введено поглиблене вивчення української мови, а у 9 класі продовжуватиметься вивчення на поглибленому рівні української мови та літератури.

Великого значення у школі надається питанню адаптації 5-класників та першокласників. Перехід учнів від початкової школи до середньої та адаптація шестирічок до навчання у школі – це завжди складно для дітей. Питання адаптації учнів вивчалося психологом Родюк Т.М.. та розглядалося на засіданні психолого-педагогічного консиліуму. Були роздані рекомендації вчителям-предметникам, класним керівникам та батькам.

У школі проводиться інструктивно-роз’яснювальна робота щодо підготовки учнів до здачі ЗНО-2019: з учнями проводилися бесіди, надавалася допомога по реєстрації, інформація висвітлювалася на стенді та на сайті, проводяться консультації предметні та індивідуальні, батьківські збори.

Завданнями на наступний рік будуть:

- посилити роботу з обдарованими учнями в частині залучення учнів до участі в МАН;

- застосовувати індивідуальний підхід при роботі з учнями з різним рівнем підготовки;

- систематично оцінювати роботу учнів вдома і на уроці;

- розвивати в учнів пізнавальний інтерес до вивчення предмету, використовуючи для цього різноманітні форми роботи і методи на уроці;

- запроваджувати норми здорового способу життя, формувати культуру здоров’я;

- готувати компетентного, конкурентноспроможного випускника.

Виховна робота

Входження України в європейський освітній простір, розбудова національної системи освіти породжують певні зміни в концептуальних підходах та парадигмі освіти й виховання учнів на сучасному етапі.

Сьогодні ми розглядаємо стратегію виховання як багатокомпонентну та багатовекторну систему, яка є основою формування особистості школяра та значною мірою впливає на розвиток України в цілому. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу і був спрямований на формування відповідальних громадян.

Пріоритетним напрямом виховання у 2018/2019 н.р. стало формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави, які проявляються в таких якостях: самосвідомість, національна свідомість, патріотизм, правова свідомість, політична культура тощо. А стрижнем виховного процесу є національно-патріотичне та громадянське виховання. Виховна проблема, над якою працює колектив до 2020 року звучить так: «Громадянське виховання як основа формування національно свідомої адаптованої особистості». Працюючи над даною проблемою, колектив школи керується головним завданням – виховати морально здорову, духовно багату, різнобічно розвинену людину, яка поважає і любить рідну землю, культуру свого народу, громадянина правової держави, який знатиме і поважатиме закони, любитиме Україну, орієнтуватиметься в сучасному політичному житті й буде готовий працювати заради процвітання своєї батьківщини.

Вся виховна робота проводилася згідно річного плану роботи школи, планів класних керівників, що складені відповідно до програм виховної роботи та основних орієнтирів виховання. Це і календарні, традиційні шкільні свята, конкурси, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя тощо.

Протягом 2018– 2019 навчального року були проведені наступні загальношкільні виховні заходи:

- свято Першого дзвоника;

- Олімпійський тиждень;

- свято врожаю «Картопля фест»

-Уроки мужності, приурочені до Дня визволення Березані від німецько-фашистських загарбників, до Дня козацтва та Зазисника Вітчизни, до Дня Збройних сил України, до Дня героїв Крут, до Дня героїв Небесної сотні, річниці революції Гідності, до Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги; уроки духовності, приурочені до 100-річчя від дня народження В. Сухомлинського.

- акції «Поділись теплом свого серця» (до Дня інвалідів); «Свіча пам’яті» (до Дня пам’яті жертв Голодомору та до Дня Чорнобильської катастрофи); «Подаруй ялинці іграшку», благодійна акція до дня святого Миколая, «Чисте довкілля», акції благодійні по збору коштів для учениці школи №1 та учня школи №4;

- Рейди «Школа – територія без тютюнопаління», «Канікули», «Дозвілля», «Урок»; «Зелена планета», «Живи, книго», «Поведінка в громадських місцях», «Годівниця для птахів», «Ми – проти наркотиків», «Шкільна форма»,

- Вечори відпочинку до Дня українського козацтва та Дня Захисника України; «Осінній бал» (для учнів 9-11 класів); свято осені - для учнів 1-4 класів та «Міс і містер осінь» для 5-8 класів, -- Новорічні свята

- заходи до Дня соборності України «Україна єдина»;

- фестиваль дитячої творчості «Дивосвіт»;

- вечір зустрічі випускників «Вам знову школа радо двері відчиняє»;

- конкурси малюнків, плакатів та творів «Березань – ти краса мого рідного краю», «Творчі діти»; «Професії, які ми обираємо», «Твоє майбутнє в твоїх руках»,

- тиждень вшанування пам’яті Тараса Шевченка;

- інтелектуальні конкурси;

- флешмоби «Мами нашої школи» та «Діти України»(1-4 класи) - День Святого Валентина; до Дня школи

- День довкілля;

- заходи до Всесвітнього дня здоров’я;

- День школи;

- Свято Останнього дзвоника,

- Свято прощання з буквариком;

- Випускні вечори;

- День пам’яті жертв Голодомору «Скорботна пам’ять поколінь»;

- Свято «Добрий отче Миколаю, на тебе ми всі чекаєм!»;

- День пам’яті героїв Крут;

У школі діє учнівське самоврядування. У складі Великої ради діють кілька міністерств: «Освіта»(голова Огер А.), « Культура» (Кирда А.), ), «Інформації» (Івасенко Ю.), «Чергування» (Танич К.), «Фізкультури та спорту» (Андрійчук А.). Президентом школи був Гамалій І. Черговими членами адміністрації щоденно перевіряється стан чергування по класах; періодично рейди «Шкільна форма», «Живи книго!», «Зелена планета».

Контрольно-аналітична робота

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам та удосконалення освітнього процесу.

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

- вчителів, що атестуються;

- стан виховної роботи в 1, 3, 5-х, 10, класах;

- стан викладання та рівень навчальних досягнень з хімії, астрономії, інформатики, основ здоров’я, музичного мистецтва та мистецтва;

- організація індивідуальної та інклюзивної форми навчання навчання;

- стан ведення учнівських зошитів;

- стан ведення щоденників учнів 2-11 класів;

- стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструктажів та бесід з техніки безпеки;

- виконання навчальних програм та планів;

- перевірка навичок читання в початкових класах;

-- моніторинг результативності навчання учнів випускних класів;

- підготовка до ДПА та ЗНО;

- стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу;

- стан відвідування учнями школи;

- стан забезпечення учнів підручниками, програмами та довідковою літературою;

- плани виховної роботи;

- виконання учнями вимог Статуту школи та правил внутрішнього розпорядку;

- стан роботи ГПД;

- контроль за станом роботи з фізичного розвитку, зміцнення здоров’я учнів та організацією спортивної роботи.

Результати перевірки були висвітлені в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

Одним з методів стимулювання будь-якого виду діяльності є заохочення та покарання.

На новорічному святі за рахунок спонсорських та батьківських коштів були нагороджені учні 3-11 класів - переможці шкільних та учасники міських олімпіад, конкурсів та їх вчителі грамотами, подяками та солодкими призами. Гроші були виділені спонсорами в розмірі 2000 грн.

Традиційно склалося, що на святі першого дзвоника відмінники навчання отримують Похвальні листи і солодкі призи. 26 учнів-відмінників навчання отримали свої заслужені нагороди.

На святі останнього дзвоника були нагороджені подяками та солодкими призами переможці міського етапу гри «Сокіл(Джура)»; учні – активні учасники шкільного життя; подяку та грошову премію в розмірі 200 грн отримали призер обласного етапу олімпіади з економіки учень 11 класу Гамалій І. та вч. Войтенко Н.Г. Вчителі Заброцький Р.І., Заброцька А.І., Ятченко Л.М., Божок Т.В., Козацька К.М. були відзначені подяками та грошовою винагородою в розмірі 100 грн. 3 класні колективи за перемогу в річному конкурсі «Клас року» також отримали подяки та солодкі призи.

Робота шкільної бібліотеки

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу.Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.

У 2018-2019 навчальному році бібліотека працювала над проблемою «Формування інформаційної культури учнів в умовах інформатизації суспільства». Основним напрямком роботи було формування інформаційної культури користувачів бібліотеки, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та використання медіа-ресурсів у практиці роботи.

Проводились колективні та індивідуальні бесіди з читачами «Правила користування бібліотекою».

Організовувались екскурсії для учнів 1-2 класів у шкільну бібліотеку «За порадою у бібліотеку».

Проводились рекомендаційні бесіди з учнями під час видачі книг «Що ми читаємо?», бесіди щодо виховання бережливого ставлення до книги «Як читати і берегти книгу», «Самостійний вибір книги», «Роль книги в житті людини»; спільна робота бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників; бесіди «Для чого потрібен підручник?»та «Скільки коштує безкоштовний підручник»; тематичні бесіди біля книжкових виставок, викладок, переглядів літератури; бібліотечні уроки.

Створено і впорядковано електронний каталог підручників. Проводились консультаційні години «Робота з вебджерелами». Тематичні консультації з користування довідковим бібліотечним апаратом. Проводились бібліотечні огляди літератури до знаменних дат, до дат народження письменників.

Організовано та проведено цікаву зустріч з відомим письменником Іваном Андрусяком для учнів 6-7 класів, де письменник не тільки мав можливість поспілкуватись з читачами, а й зацікавити їх до читання, подарувавши художні книжки сучасних українських письменників.Українська спілка письменників також подарувала шкільній бібліотеці більше 100 примірників книг.

Продовжили роботу літературно-інформаційного центру «Прочитай сам, зацікав товариша», «Знайомтесь: нові книжки»

В 2018-2019 навчальному році читачами бібліотеки були 305 учнів школи, читачами бібліотеки є також вчителі та батьки - 40 користувачів, всього у бібліотеці 344 читачів.

Загальний бібліотечний фонд – 15808, із них підручників – 7103.

Шкільна бібліотека координуєє свою діяльність з соціальними партнерами, дитячою та дорослою бібліотекою міста.

Щорічно після закінчення навчального року починає працювати пришкільний табір з денним перебуванням для обдарованих учнів та соціально-незахищених категорій. В цьому році табір відвідують 100 учнів, в основному – це учні 1-6 класів. Працює мовний табір, який відвідує 20 учнів.

Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу якого входить 15 чоловік. Дякуючи їх невтомним рукам, територія нашого закладу завжди в належному порядку, вчасно проводяться ремонтні роботи. Потрібно відмітити злагоджену роботу працівників кухні – за час їхньої роботи жодних нарікань на харчування учнів не надходило.

Соціальний захист та правовиховна робота

Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні. У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні класні години

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства, тиждень правознавства.

- олімпіада з правознавства, тиждень правознавства;

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- індивідуальні бесіди з батьками, діти яких пропускають заняття без поважних причин, відвідування таких родин.

- надання допомоги батькам, що мають проблеми у спілкуванні з однолітками.

- створена лекторська група;

- відвідування проблемних сімей вдома та сімей учнів, які пропустили навчальні заняття більше 10 днів;

- обстеження матеріально-побутових умов проживання соціально-незахищених категорій учнів;

Практичним психологом та соціальним педагогом школи регулярно і ефективно проводяться бесіди, діагностичні дослідження та психокорекційні заняття із учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. У школі працювала лекторська група «Юних правознавців» під керівництвом вчителя Юрченко С.М. Членами цієї групи були прочитані декілька лекцій по класах.

Пріоритетним у діяльності соціального педагога на сучасному етапі є підвищення ефективності його роботи. Основним завданням у його роботі є соціальний захист прав дітей, створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення зв’язків та партнерських відносин між родиною та школою. Для досягнення позитивного результату у своїй роботі, соціальний педагог керується Законом України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства у сім’ї», тощо. Протягом навчального року головними напрямками у роботі соціального педагога були: діагностична робота, консультативна, захисна, підтримка зв’язку з суспільними інститутами, службами та організаціями, що забезпечують соціальний захист дітей; організаційно-методична робота.

Діяльність соціального педагога була спрямована на реалізацію наступних завдань:

- здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей соціально-незахищених категорій, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-напівситріт, дітей з неповних сімей, дітей з обмеженими фізичними можливостями, дітей, які проживають у сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних родин, учнів, схильних до правопорушень;

- організація отримання діагностичних відомостей про учнів школи;

- організація допомоги педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультацій з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;

- організація просвітницької роботи для батьків з питань організації виховного процессу;

- організація психологічного супроводу, надання консультаційної допомоги дітям та батькам, які її потребують;

- організація профілактичної робот из попередження девіантної поведінки;

- профілактика правопорушень неповнолітніх, побутового травматизму;

- сприяння здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед учнів;

- прогнозування та профілактика можливих негативних проявів та їх впливу на особистість дитини;

- підтримка зв’язку школи з іншими організаціями з метою реалізації захисних функцій соціального педагога.

На початку навчального року проводиться паспортизація класів та школи, де збираються і упорядковуються дані про дітей.

Робота соціального педагога в навчальному закладі протягом навчального року була спрямована на збереження моральності підростаючого покоління, попередження правопорушень серед неповнолітніх, надавалась допомога учасникам освітнього процесу, вівся соціально-педагогічний супровід над родинами, що потрапили в складні життєві обставини, велася профілактична робота щодо запобігання шкідливих звичок серед школярів, вівся контроль за відвідуванням занять учнями, що схильні до пропусків занять без поважних причин, проводилась консультативна робота з учнями, вчителями, батьками та особами, що їх замінюють.

Під час навчального року соціальним педагогом, класними керівниками, практичним психологом відвідувались сім’ї соціально –незахищених категорій (малозабезпечені, СЖО, сім’ї, в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами, сім’ї, в яких проживають учні, схильні до девіантної поведінки ) з метою виявлення умов проживання в них дітей. З батьками та особами, що їх замінюють проводились роз’яснюючі бесіди, надавались рекомендації та поради щодо виховання дітей та покращення взаємовідносин. Частина батьків почала співпрацювати з навчальним закладом, але, на жаль, не всі батьки своєчасно звертаються за допомогою.

В навчальному закладі велика увага приділяється роботі по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх. З цією метою проводяться індивідуальні та групові бесіди, заняття з елементами тренінгу. Для роз’яснюючих робіт запрошувались працівники ССД та ювенальної поліції. В школі проводились засідання комісії з профілактики правопорушень.

Також увага приділяється роботі по попередженню насильства в сім’ях. З цією метою велась активна співпраця з ССД, проводились бесіди з дітьми та батьками, демонструвалися соціальні відеоролики.

Важливим напрямком роботи соціального педагога була допомога у вирішенні питань шкільної дисципліни та запобігання конфліктам в учнівському колективі. З цією метою проводилися індивідуальні, групові бесіди з учнями за фактом неприязних стосунків між ними, незадовільної поведінки під час уроків та на перервах. З боку соціально-психоогічної служби здійснювалася співпраця з класними керівниками, які краще знають дітей свого класу.

В 2018-2019 навчальному році на внутрішньо шкільному обліку немає жодної дитини. Двічі на рік проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання окремих соціально-незахищених категорій та складаються акти. Ведеться контроль за відвідуванням навчальних занять здобувачами освіти. Були написані листи тривоги батькам учнів 9-Б классу (Кривошей В., Федоренко В., Хрупчик А., Неволін В., Животок А., Рудник Д, Іщенко В.) з питань навчання та поведінки зазначених учнів.

Робота психологічної служби

Метою роботи психологічної служби закладу у 2018/2019 н.р. було створення умов для особистісного розвитку кожного учня, формування адекватних способів поведінки, навичок освіти і самореалізації з урвхуванням індивідуальних здібностей та природних нахилів.

Виходячи з тих завдань, які стоять перед сучасною школою, напрямами роботи психологічної служби були і залишаються: психологічна освіта батьків з питань особистісно-орієнтованого підходу до дитини, психологічна освіта учнів з питань навчання, розвитку, проблем життєвого самовизначення, самовиховання, взаємовідносин із дорослими та однолітками, психологічна допомога педагогам з питань навчання і виховання. Тобто, психологічна служба займалася наступними видами діяльності: просвітницька, діагностична, консультативна, корекційно-відновлювальна та розвиваюча, методична. Психологічна служба навчального закладу діє з метою створення соціально-психологічних умов розвитку особистості. Психологом проводилася індивідуальна діагностика (охоплено 129 осіб), групова (296 осіб); надано консультації 653 особам.

В закладі практичний психолог координує профорієнтаційну роботу. Ця робота є важливою так як за новим Законом України «Про освіту» учні після 9 класу мають навчатися у профільній школі.

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями закладу загальної середньої освіти, визначеними Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація (учні отримали роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій; працює інформаційний портал);

- професійне виховання (учні старшокласники навчились складати резюме; ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх; практичний психолог ознайомив дітей з основними питаннями, що можуть бути поставлені при співбесіді та телефонній розмові метою яких є працевлаштування).

Профорієнтаційна робота має бути спрямована на формування психологічної готовності учня до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи відповідають професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям характеру.

Серед учнів 9-их класів було проведено анкетування «Вивчення намірів школярів по закінченню 9 класу»( двічі на рік) та діагностичну методику Голланда, інформаційне заняття «Твій вибір – твоя відповідальність». З учнями 11 класу психологом булла проведена бесіда «Вибір професії – нелегке завдання». Всі ці заходи призначені для виявлення групи профільних інтересів учнів, сфери визначення переваг та відмов від певних профілів та професій, допомагає учневі усвідомити свої потенційні можливості та перспективи професійної діяльності.

В ході допрофільної підготовки було проведено в 7-му класі діагностування за методикою Клімова та анкетування щодо навчальних інтересів, які мають на меті встановити профільні інтереси кожної особистості. Завдячуючи цій роботі, ми маємо певні результати, за якими будемо будувати роботу на наступний навчальний рік.

Також психологічна служба співпрацювала з Березанським міським центром зайнятості. Учні відвідували заходи, мали змогу дізнатися більше інформації про діяльність даного закладу та Державної служби зайнятості загалом через її сайт. Випускники проходили більш поглиблене онлайн-тестування щодо визначення своїх здібностей на нахилів, які відповідають певним типам професіям.

Питаннями професійного вибору займаються і класні керівники. Принципово важливо є питання про конструктивну взаємодію фахівців, які працюють у різних професійних напрямах усередині школи (не дивлячись на те, що кожний має свою професійну специфіку). Такої взаємодії можна досягти за допомогою організації та підготовки спільних заходів. В школу протягом року приїздили представники навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації з профорієнтацією. Учні школи відвідували Березанський центр зайнятості, ходили на екскурсію ло аграрного ліцею, відвідували учні випускних класів підприємства. Наявний стенд, на якому систематично поновлюється інформація про працевлаштування. На сайті школи поновлюється інформація про особливості вибору професії, висвітлені поради батькам та учням. Приймають щорічно учні школи участь в конкурсі «Твоє майбутнє – в твоїх руках».

Співпраця з батьками

Сім’я завжди булла і буде природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передачі культурних цінностей від покоління до покоління. Дитина в сім’ї навчається, беручи приклад з батьків, з того, як вони ставляться до своїх обов’язків, одне до одного та до інших людей. Тому дуже важливою є робота з батьками, робота з вивчення стану сімейного виховання.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

В школі діє створений загальношкільний батьківський комітет, в який входять 15 осіб, це представник з кожного класу. У 2018/2019 році проведено 3 засідання загальношкільного батьківського комітету; 2 загальношкільних батьківських зборів, на яких з лекціями виступили директор, педагоги школи. Класні батьківські збори проходять 1 раз на четверть. На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

За рішенням загальношкільного батьківського комітету на благодійний рахунок закладу надходять кошти від батьків: 200грн. на рік. Але це питання дуже складним виявляється для деяких класів.

В 2017|2018 н.р. на батьківські кошти зроблено ремонт у класних кімнатах та кабінетах, проводиться дрібний ремонт (заміна дверних ручок, замків тощо), придбання кухонного дрібного інвентарю, заміна ламп освітлення), закупка спортінвентаря (м’ячі) тощо.

Хочу подякувати батькам та спонсорам за надання благодійної допомоги закладу. За всі надходження та їх використання у вересні на перших загальношкільних батьківських зборах звітуємо. Інформація про надходження та використання коштів висвітлюється на сайті школи.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Заклад освіти має забезпечувати належні та безпечні умови навчання і виховання, розвитку, збереження та зміцнення здоров’я, формувати гігієнічні навички та засади здорового способу життя. Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, періодично проводяться огляди дітей на педикульоз і коросту. Але специфіка нашого закладу така, що маємо 1 медсестру на 2 шкільні приміщення. Щорічно на базі міської лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі міської лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету, але аналізи, які проходять в Баришівській СЕС – за рахунок працівників. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Учні 1-11 класів забезпечуються гарячим одноразовим харчуванням за батьківську оплату (за продукти). Деякі категорії учнів харчуються за кошти освітньої субвенції (діти, позбавлені батьківського піклування -1 дитина, з малозабезпечених сімей (1-4 кл.)- 11; за кошти місцевого бюджету (з малозабезпечених сімей (учні 5-11 класів) - 6, діти-інваліди - 5, діти, батьки яких були в зоні АТО - 13). 32 учнів з 5-11 класів отримують гаряче харчування (з цією метою після 4 уроку велика перерва тривалістю 40 хвилин). Гаряче харчування учнів відбувається згідно графіку на 2-3 перервах у їдальні початкової школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

Для учнів проводяться зустрічі з лікарями. Шкільною медсестрою проводяться бесіди по класах згідно річного плану роботи. В школі для учнів демонструються фільми про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя. Соціальний педагог проводить анкетування щодо рівня обізнаності про шкідливість куріння та алкоголю, вплив наркотиків на організм людини та небезпеку поширення ВІЛ-інфекції. Згідно з виховним планом роботи для учнів 5-11 класів відбувалися заходи до Дня боротьби зі Снідом: лекції, конкурс малюнків «Стоп СНІД!», тренінгові заняття для учнів 5-их класів.

При плануванні роботи на наступний н.р. обов’язково потрібно включати більше оздоровчих заходів. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню житя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій освітнього процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, це ЗНВР Макаренко Г.М. створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці, які систематично поновлюються. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на ЗВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі. Контроль за іншими видами інструктажів на голову комісії з охорони праці. Особлива увага приділяється роботі з попередження дитячого травматизму у 5-9 класах під час викладання курсу «Основи здоров’я».

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснювалася належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. За навчальний рік зафіксовано 5 випадків травмування учнів, з них 2 в школі, а 3 в позаурочний час. З однієї сторонни, це говорить про належний контроль з боку працівників школи, а з іншого, потрібно проводити більше роз’яснювальної роботи серед дітей по попередженню травматизму та безпеці життєдіяльності. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота з учнями та учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти (якщо випадок стався під час освітнього процессу) та проводяться профілактичні заходи.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 84 роки тому. Але незважаючи на солідний вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Березанської міської ради. Бухгалтерією здійснюються проплати за спожиті школою енергоносії. Проте система опалення знаходиться у передаварійному стані і потребує негайних капітальних ремонтів. Це величезні кошти, яких немає у бюджеті міста. У нас і в початковій, і основній школі замінено дах, але даху над основною школою 7,5 років, але, як виявилося уже є значні проблеми. Проводився косметичний ремонт власними силами. Побудована і експлуатується внутрішня вбиральня. В судовому провадженні у київському адміністративному суді знаходиться наш заклад щодо порушень з пожежної безпеки. Міською владою виділені 50 тис грн.на проекти встановлення блискавкозахисту, автоматичної пожежної сигналізації та обробки дерев’яних конструкцій горища, які вже є в наявності. Незабаром розпочнуться роботи по ліквідації даних порушень, на що вже виділені кошти і укладені договори з фірмами, які будуть виконувати дані роботи. Одним з порушень було у сфері цивільного захисту відсутність засобів індивідуального захисту. Школою за позабюджетні кошти 3 тис грн. були придбані протигази. Цей пункт судом знятий. У цьому навчальному році за кошти місцевого бюджету було закуплено комп’ютери у кількості 9 штук на суму 80 тис грн.. Було проведено утеплення зовнішньої стіни школи 150 м2 на суму 130 тис грн.., так як це було вкрай необхідно виконати і врятувати 3 класи. На 4 тис грн. було придбано і замінено старе обладнання на нове електрощитову. Дякую міській владі та відділу освіти за розуміння наших нагальних потреб та допомогу у їх вирішенні, за співпрацю та підтримку.

За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це комп’ютерний класи та кілька комп’ютерів і принтерів для адміністративних потреб), Поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих та дезінфікуючих засобів для харчоблоку ( у ІІ семестрі були видані відділом освіти миючі засоби на суму 5тис 300 грн), внутрішніх вбиралень, медикаментів відбувається за рахунок батьківських та благодійних коштів. Здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Є класи, в які вкладено значні суми. На підготовку закладу до навчального року було використано 92тис. 563 грн: 34тис.563 . грн - кошти міського бюджету; 8000 – спонсорських; 48 тис.800 грн. Батьківські кошти витрачено на ремонт класних кімнат, кабінетів, коридорів. За рахунок батьківських коштів було придбано: сітка волейбольна (440 грн), для косметичного ремонту даху витрачено 2тис.400 грн, закуплено футболки для футбольної команди початкової школи в кількості 10 шт.(590 грн), ремонт зовнішніх та внутрішніх стін школи (830 грн), придбано телевізор для фізичного кабінету (5тис грн. спонсорських, 4 тис. грн. батьківських), телевізор для 7 класу (батьківські кошти класу + 2тис 900 грн з шкільного фонду), придбано покривала на ліжка у ГПД (1820 грн), фото та рамки для фото відмінників (560 грн), подарунки відмінникам (580 грн), шланг (168 грн), замінена дверна ручка в основній школі (436 грн), лопата снігова в кількості 2 шт. (180 грн), 2 коркові дошки для 1-х класів (1220 грн), ремонт обіднього залу (1364 грн), встановлення лічильника електроенергії (265 грн) та ремонт електропроводки в початковій школі (400 грн), ремонт писуарів (817 грн), закуплені табелі успішності (339 грн), крейда (200 грн), диззасоби (200 грн); оплачено матеріали (бензин, масло,льоска) на косіння пришкільної території (1тис 372 грн). За бюджетні кошти придбана фарба, зроблений навіс над ганком початкової школи, закуплено посуд для кухні, шпалери для ремонту коридору біля обіднього залу та підсобної кімнати кухонних працівників, замінені лампи денного освітлення в 4-Б класі, зроблена підвісна стеля у кабінеті виховної роботи. Спонсорами замінено частину дерев’яної огорожі в основній школі та частину біля воріт відремонтовано.

У цьому навчальному році у благодійний фонд школи надійшло; основна школа -9 тис 800 грн ; початкова школа –5 тис 840грн грн. В цьому році були використані кошти на встановлення Інтернету в початковій школі (2тис.150 грн). Велика подяка батькам за розуміння наших потреб, особливо головам батьківських комітетів та класним керівникам 1-11 класів, хто розуміє освітянські проблеми і налагоджує співпрацю з батьківськими колективами. Детальний звіт про надходження та використання батьківських коштів традиційно буде оприлюднено у вересні на загальношкільних батьківських зборах.

Приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. В цьому році розпочали роботу по оформленню стін коридору. Продумується дизайн школи та пришкільної території.

Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями та працівниками школи, оновлюється шкільний сад. Проводиться скошування трави на газонах, в саду, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. У ІІ півріччі 2018 року виписана преса – найнеобхідніші видання на 1500 грн.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Статут школи згідно нового закону «Прпо освіту» буде складатися новий, але поки протягом 5 років є перехідний період, тому ми ще чекаємо всіх необхідних державних документів і користуємося тим, що є у наявності. Вчителі школи користуються мережею Інтернет, а саме матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та їх проектами. У закладі функціонує сайт школи, який створений у 2012 році і на якому періодично висвітлюється інформація про роботу закладу. Змістовим наповненням сайту займаються вчителі – керівники методичних об’єднань, бібліотекар,заступники та сам директор безпосередньо. Відповідальним за функціонування сайту є вчитель інформатики Островська Л.Б..

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливішими питаннями школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Другий рік здійснюємо моніторинг навчальних досягнень учнів випускних класів з предметів, з яких учні здають ДПА та ЗНО. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учасників освітнього процесу.

У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.

Всім дякую за підтримку та розуміння!

Кiлькiсть переглядiв: 2160

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.