/Files/images/metodrob/111.jpg

Олександрович Сухомлинський (1918-1970) – педагог, засновник гуманістичної, новаторської педагогіки. З 1948 по 1970 рік – директор Павлиської середньої школи, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН СРСР.

Теоретична, літературно-педагогічна творчість і практична діяльність видатного українського педагога В.О.Сухомлинського ввійшла до історії вітчизняної педагогічної думки помітною сторінкою, його педагогічні, публіцистичні і літературні праці та учительський досвід значно вплинули на практичну діяльність школи, збагатили педагогіку України новими положеннями і думками.

В.Сухомлинський – автор низки педагогічних праць: “Серце віддаю дітям”, “Народження громадянина”, “Як виховати справжню людину”, “Павлиська середня школа”, “Сто порад учителеві”, “Батьківська педагогіка” та ін. Загалом він написав 41 монографію, понад 600 наукових статей.

Твори В.О.Сухомлинського відомі у виданнях різними мовами народів світу від болгарської до японської; його спадщина розглядається (вивчається) в провідних університетах і педагогічних інститутах Європи, окремі статті і уривки фундаментальних праць друкуються в педагогічних журналах Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Румунії, Австрії, Іспанії, Фінляндії та інших країнах.

У педагогічній спадщині Сухомлинського провідне місце займає ідея гуманізму, людяності і доброчинності. Педагог переконливо стверджує, що виховання гуманізму, людяності повинно стати одним із завдань діяльності школи і вчителя і здійснюватися через творення людям добра. В центр виховного процесу Сухомлинський поставив особистість. Основою його концепції є повага і довіра до дитини, визнання її унікальності та права на власний вибір. Найголовнішим, найглибшим і найміцнішим надійним каменем педагогічної системи Сухомлинського, є виховання у кожного вихованця поваги до самого себе. Він вважав, що до того часу, поки є самоповага, існує й школа. Коли зникає повага до себе – немає школи, немає ні особистості, ні колективу, одухотворених благородними цілями, а є випадкове збіговисько. На його думку, повага до людської гідності і виховання самоповаги є сферою педагогічної творчості і великого інтелекту педагога.

Головна мета виховання – всебічний розвиток особистості. Важливим напрямом всебічного розвитку особистості є розумове виховання, яке потрібне людині не тільки для праці, а й для повноцінного духовного життя. Тому в процесі навчання діте й треба спонукати до самостійної пізнавальної діяльності, до самоосвіти. Цю роботу слід починати з малих літ, формуючи в дітей допитливість. Вважав, що навчання не повинно бути для дитини тягарем, а повинно бути радісною працею. Його творчі знахідки щодо навчання: “школа під відкритим небом”, уроки мислення на природі, кімната думки, культ книги, свято казки та ін., апробовані в практичній діяльності Павлиської школи, стали надбанням учительства.

Духовне життя школи і її вихованців не повинні обмежуватися, вичерпуватися самими успіхами в оволодінні навчальною програмою. Для того, щоб сформувати культуру бажань необхідно, вважав Сухомлинський, навчити школярів азбуці моральної культури. У праці “Як виховати справжню людину” подається моральний ідеал, який увібрав у себе найкращі риси менталітету українського народу. У ній розкриваються конкретні принципи, істини, повчання, настанови, рекомендації тощо. Подаються вони у вигляді правил, законів, що складають азбуку моральної культури. У ній розкривається зміст і методика роботи з виховання у дітей любові до Батьківщини і громадянства, ставлення до людей і обов’язку перед ними, ставлення до батьків, рідних, близьких, розуміння життя, добра і зла в ньому, виховання високих моральних якостей і норм поведінки тощо.

Значне місце в педагогічній системі В.Сухомлинського відведено проблемам трудового виховання школярів. На його думку, учні мають брати участь у найрізноманітніших видах праці: навчальній, продуктивній, ручній, механічній, індивідуальній, колективній, у майстернях і в полі.

Важливу роль Сухомлинський відводить естетичному вихованню підростаючого покоління, вихованню красою. Він пропонує використовувати красу природи, красу слова, музики і живопису. Педагог має не тільки навчити дитину знати і розуміти мистецтво, а й сформувати в неї потребу милуватися природою і творами мистецтва, навчити творити прекрасне, насолоджуватися прекрасним, створеним власними руками. Відстоював необхідність естетичного виховання природою, яку вважав невичерпним джерелом дитячої думки, а спостереження в природі – школою дитячого мислення.

Виховання дітей 6-10 років Сухомлинський називав “школою сердечності”. Він радив педагогам і батькам вчити дітей добру, любові, милосердю. Для цього треба, щоб діти постійно бачили гуманістичний зміст вчинків і поведінки тих, хто їх оточує: рідних, близьких, вчителів, дорослих. Дитина не повинна виростати байдужою, черствою, нечулою, вона має зростати у постійному піклуванні про оточуючий світ рослин, тварин, людей, доглядати і допомагати їм.

Значної уваги Сухомлинський надавав проблемі дитячого колективу. Найголовнішим принципом життя виховуючого колективу проголосив розвиток гуманістичних взаємин між дітьми, створення здорової духовної спільності разом з повагою до кожної особистості. Найголовніше в колективістському вихованні вбачав у взаємному духовному збагаченні дітей, турботі про кожного члена колективу.

До особи вчителя Сухомлинський ставив підвищені вимоги, вважаючи цю професію людинознавством: досконале знання свого предмета, глибока любов до нього в поєднанні з любов’ю до дитини, уміння управляти її розумом і почуттями, виховувати в дітях доброту, людяність, сердечність, готовність прийти на допомогу та ін.

ПРИНЦИПИ ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

№ з/п Суть принципу гуманізації навчально-виховного процесу Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського
1. Знати дитину - «Щоб бути гуманним , потрібно знати душу дитини» - «Знати здоров’я дитини, знати індивідуальні риси, її мислення, знати ереваги та недоліки її розумового розвитку»
- «Вихователеві треба бути знавцем душі людини, яка формується»
- «Якомога глибше знати духовний світ людини»
2. Любити дитину - «Мудра любов до дітей – вершина нашої педагогічної культури, думки й почуття»
3. Поважати дитину - «Справжня гуманність означає передусім справедливість як поєднання поваги з вимогливістю»
- Поважати в кожному учневі людину, виявляти до нього гуманне ставлення»
4. Розуміти дитину - «Вчителеві треба розуміти світ дитинства»
- «Розуміти її (дитини) думки, переживання», «джерела дитячих страждань, дитячогозбентнження, озлоблення, байдужості»
5. Вірити в дитину - «Головне – віра в людину, уміння бачити хороше в ній» - «Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця. Людина – неповторна»
6. Забезпечити розвиток дитини - «В основу системи навчання треба покласти яскраву думку, живе слово та творчість дитини»
- Справжня школа – це царство діяльної думки»
- «Ми лише бачимо учня таким, яким він є, але й проектуємо розвиток його інтелекту, моральності, естетичної й емоційної культури»
7. Розвивати почуття власної гідності - «У школі має панувати дух поваги до людської гідності»
- «Треба збудити людську гідність»
- «Я не вірю в успіх покарання, у якому є хоч крапля приниження людської гідності»
8. Зберегти здоров’я дитини - «Зміцнити здоров’я людини в дитинстві, не допустити, щоб дитина вступала у юність кволою і млявою – це означає дати їй усю повноту життєвих радощів»
- «Уся навчально-виховна робота пройнята турботою про здоров’я»
- «Запобігти розвиткові хвороби, зміцнити захисні сили організму»
- «Режим фізичної і розумової праці та відпочинку – дуже важлива умова міцного здоров’я»
9. Стати другом дитини - «Учитель має стати другом дитини, прийнятися її інтересами, переживати її радощі й тривоги»
10. Захистити дитину - «Школа – святе місце гуманності, добра та правди» - «Захистити дитину від духовної самотності»
- «Щоб захистити дитину від зла, подолати його й утвердити добро, треба бачити і розуміти минуле й уявляти майбутнє дитини, накреслити перед собою ідеал виховання»
План заходів щодо відзначення 100-річчя від дня народження В.Сухомлинського
№ п/п Назва заходу Дата проведення Для кого проводиться Відповідальні
1. Оформлення тематичної виставки вересень 1-11 класи бібліотекар
2. Декада «Наша Батьківщина – рідна Україна»:
-1 тиждень «Рідна мова» (за окремим планом)
-2тиждень «Славетні українці»
05-09 листопада


12-16 листопада
1-11 класи


5-11 класи
вчителі початкових класів та української мови
Класні керівники
3. Уроки духовності, метою яких є засвоєння загальнолюдських цінностей, формування моральної культури дітей вересень 1-4 класи вчителі початкових класів
4. Шкільні педагогічні читання «В. Сухомлинський і актуальні проблеми сучасної школи» вересень 9-11 класи, пед.колектив ЗНВР
5. Виставка дитячих робіт, ілюстрацій до творів В.Сухомлинського вересень 1-4 класи вчителі початкових класів
6. Засідання педагогічної ради «Творча реалізація педагогічних ідей В.Сухомлинського за умов модернізації освіти» жовтень Пед.колектив ЗНВР
7. Виступ ЗВР Козацької К.М. та психолога Родюк Т.М на міській конференції серпень
8. Висвітлення на сайті інформації про проведені заходи протягом 2018 року ЗНВР, Островська Л.Б.
Кiлькiсть переглядiв: 1550

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.